Ewoluując wraz z potrzebami przemysłu, firma Sanz Clima zaprojektowała konwektory elektryczne, które odpowiadają na zapotrzebowanie na grzejniki elektryczne w autobusach elektrycznych i hybrydowych.

Konwektory elektryczne, w przeciwieństwie do konwektorów standardowych, zawierają elektryczne oporniki do ogrzewania przestrzeni pasażerskiej i kabiny kierowcy.

Dzięki szerokiej gamie długości i napięć konwektory elektryczne Sanz Clima można instalować od minibusów po duże autobusy i autokary.